Πράσινο σημείο διαχείρισης απορριμμάτων θα αποκτήσει ο Δήμος Ηράκλειας Σερρών, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το Πράσινο Σημείο περιλαμβάνεται στο τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου και έχει ενταχθεί στον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης στερεών αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Δήμος Ηράκλειας είναι ο δεύτερος μετά τον κεντρικό Δήμο Σερρών, που αποκτά Πράσινο Σημείο, το οποίο θα προσφέρει τη δυνατότητα στους πολίτες του Ηράκλειας να φέρνουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.

Στο πλαίσιο του έργου έχουν προγραμματιστεί και δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ενημέρωσης των κατοίκων για το Πράσινο Σημείο και την ευαισθητοποίησή τους για την ενεργή συμμετοχή τους, που είναι απαραίτητη για την επιτυχία της υποδομής. Πέραν της εκστρατείας προβολής και των ενημερωτικών φυλλαδίων, ο Δήμος θα στείλει ενημερωτικές επιστολές στους πολίτες, ενώ θα λειτουργήσει και περίπτερο ενημέρωσης για την προσωπική επαφή της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου με τους πολίτες και σχολικές δραστηριότητες.

Πηγή ΠΚΜ