Σε πιλοτική λειτουργία έχει τεθεί η ψηφιακή πλατφόρμα για την υιοθεσία αδέσποτων ζώων, που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr/adoptions.