Χρησιμοποιώντας την ψηφιακή πλατφόρμα e-καταναλωτής,