Κοινωνικές συνεταιριστικές δράσεις από τη «Βουμελιταία» μέσα στην πανδημία

H πανδημία και οι δυσκολίες που δημιουργεί στην καθημερινότητα των ανθρώπων, κάνουν την ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας ζωής, ακόμα πιο επιτακτική. Η στήριξη δραστηριοτήτων μικρών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών που προωθούν αγνά παραδοσιακά προϊόντα, μέσα στις παρούσες συνθήκες έχει ιδιαίτερη αξία, αφού συμβάλλει στη διατήρηση θέσεων εργασίας σε τοπικές κοινωνίες.

Πριν λίγα χρόνια η δημιουργία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Μαρτίνου