Μόνον με ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου στο εξής οι αγοραπωλησίες

Ηλεκτρονική ταυτότητα πρέπει να διαθέτουν πλέον όλα τα ακίνητα προκειμένου να επιτρέπονται οι αγοροπωλησίες και οι μεταβιβάσεις. Την ευθύνη σύνταξης του ηλεκτρονικού φακέλου αναλαμβάνουν οι μηχανικοί.

Ρεπορτάζ Τάσος Παντολέων