Ηλεκτρονική ταυτότητα πρέπει να διαθέτουν πλέον όλα τα ακίνητα προκειμένου να επιτρέπονται οι αγοροπωλησίες και οι μεταβιβάσεις. Την ευθύνη σύνταξης του ηλεκτρονικού φακέλου αναλαμβάνουν οι μηχανικοί.

Ρεπορτάζ Τάσος Παντολέων