Κύπρος: Η «λίστα Γιωρκάτζη» δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, λέει ο Δ/ντής Γρ. Τύπου ΠτΔ για την εμπλοκή του

Λευκωσία — Ανταπόκριση Μανιάνα Καλογεράκη

Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κος Βίκτωρας Παπαδόπουλος, μετά τη δημοσιοποίηση της λίστας Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων από την Βουλή των Αντιπροσώπων Κύπρου για Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το όνομά του.

Ο κος Παπαδόπουλος αναφέρει ότι:

«Προς αποκατάσταση της αλήθειας και εξυπηρέτηση του σκοπούς της διαφάνειας επιθυμώ να δηλώσω τα ακόλουθα:

Στην περίφημη «λίστα Γιωρκάτζη» αναφέρεται το όνομα μου σε σχέση με δανειακές συμβάσεις, που παρουσιάζονται ως μη εξυπηρετούμενες.

Ουσιαστικά, παρά τις επαναλήψεις που παρουσιάζονται, αφορούν τέσσερεις δανειακές συμβάσεις που είχαν συναφθεί με την Τράπεζα Κύπρου, το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού και τη ΣΠΕ Κυπερούντας, για τέσσερεις βασικούς λόγους: α) ιατρικούς, β) στεγαστικούς και γ) επιχειρηματικούς, δ) καταναλωτικούς. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται και ένα παρατράβηγμα λογαριασμού.

Οι εν λόγω δανειακές συμβάσεις και το παρατράβηγμα λογαριασμού είναι:

1.     Τράπεζα Κύπρου, αρ. δανείου 357022754136

2.     Τράπεζα Κύπρου, αρ. δανείου 357022754519

3.     ΚΕΔΙΠΕΣ, αρ. δανείου ΚΥΠ00655727

4.     ΚΕΔΙΠΕΣ, αρ. δανείου ΚΟΙ00055546

5.     Τράπεζα Κύπρου, Παρατράβηγμα, αρ. λογαριασμού 033211013120

Όλες οι πιο πάνω δανειακές συμβάσεις έγιναν με ενυπόθηκες εξασφαλίσεις ακινήτων και με εγγυητές, που υπερκάλυπταν τα ποσά των δανείων. Καμιά χαριστική ρήτρα ή ευνοϊκό επιτόκιο ή διαγραφή δεν υπήρξε για οποιοδήποτε ποσό.

Από τις τέσσερις αυτές δανειακές συμβάσεις, οι δύο της Τράπεζας Κύπρου (με αρ. δανείων 357022754136 και 35702275451)  και η μία στην ΚΕΔΙΠΕΣ (με αρ. δανείου ΚΥΠ00655727) ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΕΝΤ ΣΥΝ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ, με πώληση οικογενειακής ακίνητης περιουσίας.

Η τέταρτη δανειακή σύμβαση στην ΚΕΔΙΠΕΣ (αρ. δανείου ΚΟΙ00055546) ΕΧΕΙ ΜΕΙΩΘΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ, και αναμένεται εντός του αμέσως επόμενου διαστήματος η πλήρης εξόφληση του από πώληση, επίσης, οικογενειακής ακίνητης περιουσίας η οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί και σχετικά συμβόλαια έχουν κατατεθεί στο Κτηματολόγιο Λεμεσού.

Ως εκ τούτου, θέλω να σημειώσω ότι κατά το έτος 2018, η «λίστα Γιωρκάτζη» στηρίζεται σε στοιχεία μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής κατά την οποία οι δανειακές μου συμβάσεις ήταν αναδιαρθρωμένες και ουδόλως αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα εκείνης της εποχής, αλλά ούτε και τη σημερινή.

Η «λίστα Γιωρκάτζη», κατά την άποψη μου, αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη από το πραγματικό ζητούμενο, το οποίο με καλή πίστη ζήτησαν κάποιοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων από την τότε Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας κα Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, και ήταν και θα πρέπει να είναι και σήμερα η αναζήτηση πιθανής προνομιακής μεταχείρισης πολιτικά εκτεθειμένων φυσικών και νομικών προσώπων, από τραπεζικά ιδρύματα, που λόγω της ιδιότητας τους έτυχαν πιθανών χαριστικών ρητρών και διαγραφής δανείων.

Για όλα τα πιο πάνω στοιχεία που έχω παραθέσει κατέχω αποδείξεις και είναι στη διάθεση οποιασδήποτε Αρχής για σκοπούς ενδελεχούς διερεύνησης, για την οποία είμαι έτοιμος άμεσα να δώσω την οποιαδήποτε συγκατάθεση απαιτεί ο νόμος να δοθεί».