Είναι η μόνη γυναίκα οδηγός νταλίκας σε όλα τα Δωδεκάνησα. Αποφάσισε να ασκήσει το επάγγελμα που αγαπά και οι συνάδελφοί της από την πρώτη στιγμή την αποδέχθηκαν σε ένα καθαρά ανδροκρατούμενο κλάδο.

Επιμέλεια Μαρίνα Πελτέκη