Αποκαλυπτήρια για τις αυξήσεις των καθαρών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, καθώς καταβάλλεται η μισθοδοσία του Ιανουαρίου. Λιγότερες κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές και εισφορά αλληλεγγύης.

Οι αλλαγές ισχύουν και για όσους εργάζονται με μερική απασχόληση. Η μείωση των κρατήσεων και η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης, οδηγούν σε αύξηση των καθαρών αποδοχών για τους εργαζόμενους.

Επίσης η μείωση των εργοδοτικών εισφορών σε υψηλές αποδοχές μεταφράζεται σε ετήσιο όφελος έως και 1.300€ για τις επιχειρήσεις.

Μεικτός μισθός: 1000 €

Καθαρές αποδοχές 12/2020: 808,8 €

Καθαρές αποδοχές 01/2021: 820,9 €

Διαφορά: +12,1 €

Μεικτός μισθός: 1600 €

Καθαρές αποδοχές 12/2020: 1184,1 €

Καθαρές αποδοχές 01/2021: 1214,4 €

Διαφορά: +30,3 €

Μεικτός μισθός: 2500 €

Καθαρές αποδοχές 12/2020: 1685,4 €

Καθαρές αποδοχές 01/2021: 1762,7 €

Διαφορά: +77,2 €

Ρεπορτάζ: Θάνος Τσίρος

Πηγή: ΕΡΤ