ΥΠΟΙΚ: Μεγαλώνει το «δίχτυ» ασφαλείας σε πληττόμενες επιχειρήσεις

Με την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της 5ης τροποποίησης του Προσωρινού Πλαισίου, που λαμβάνει υπόψη την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων και της οικονομικής δραστηριότητας, ενισχύεται η ευελιξία που παρέχει το Προσωρινό Πλαίσιο, αυξάνονται τα όρια κρατικής ενίσχυσης και επεκτείνονται οι χρονικοί ορίζοντες των ενισχύσεων, τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Οι βασικότερες από τις αλλαγές που εισάγονται, μεταξύ άλλων, είναι:

  • Η παράταση της εφαρμογής του Προσωρινού Πλαισίου ως το τέλος του 2021, από τον Ιούνιο 2021 που είχε καθοριστεί με πρόσφατη τροποποίηση.
  • Η πρόβλεψη της δυνατότητας μετατροπής των επιστρεπτέων μέτρων (επιστρεπτέα προκαταβολή, εγγυήσεις, δάνεια) σε άλλες μορφές ενίσχυσης υπό προϋποθέσεις, όπως επιχορηγήσεις.
  • Ο διπλασιασμός των ορίων ενισχύσεων του σημείου 3.1, στη βάση του οποίου χορηγείται και η επιστρεπτέα προκαταβολή, καθώς αυξάνονται από 800.000 ευρώ ανά επιχείρηση σε 1,6 εκατ. ευρώ, από 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε 225.000 ευρώ και από 120.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας σε 270.000 ευρώ. Εάν σε αυτό προστεθεί και η ευχέρεια για αξιοποίηση του ορίου των 200.000 ευρώ μέσω του de minimis, τότε το μέγιστο συνολικό ποσό ανά επιχείρηση δύναται να διαμορφωθεί στα 2 εκατ. ευρώ.
  • Η αύξηση του ορίου των ενισχύσεων του σημείου 3.12, στη βάση του οποίου προβλέπεται ότι το κράτος μπορεί να συνεισφέρει στην κάλυψη μέρους των πάγιων δαπανών των επιχειρήσεων που δεν καλύπτονται από τα έσοδά τους, από τα 3 εκατ. ευρώ που είχε καθοριστεί με πρόσφατη τροποποίηση στα 10 εκατ. ευρώ.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι δρομολογείται η  δυνατότητα συνεισφοράς των κρατών στις μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη ή μειώθηκε ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Για τον σκοπό αυτόν έχει ήδη κατατεθεί σχετική διάταξη και έχει προχωρήσει η διαδικασία προ-κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο νέο αυτό καθεστώς επιδότησης παγίων δαπανών, οι δικαιούχοι  θα είναι:

  •  επιχειρήσεις που ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας- όπως αυτοί θα προσδιοριστούν από το υπουργείο,
  • παρουσιάζουν μείωση τζίρου κατά τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά,
  • καταγράφουν σημαντική ζημιά κατά το προηγούμενο έτος