Με απόφαση του το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας ενέκρινε την υποβολή αιτήματος προς την 6η ΥΠΕ για την προκήρυξη κάλυψης των εξής κενών θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ για τη νοσηλευτική μονάδα Πύργου : Δύο θέσεις επιμελητών Α ειδικότητας παθολογίας ή καρδιολογίας ή πνευμονολογίας – Φυματολογίας ή χειρουργικής ή αναισθησιολογίας ή νεφρολογίας για τη ΜΕΘ.

Μία θέση επιμελητή Α πνευμονολογίας – Φυματολογίας.

Μία θέση διευθυντή χειρουργικής και δύο θέσεις επιμελητών Α εσωτερικής παθολογίας.