Παιδική εργασία: Ανεφάρμοστος ο στόχος του ΟΗΕ για την εξάλειψή της ως το 2025

Την περασμένη εβδομάδα, τα Ηνωμένα Έθνη εγκαινίασαν το Διεθνές Έτος για την Εξάλειψη της Παιδικής Εργασίας, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητη η άμεση ανάληψη δράσεων για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, δεδομένης και της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία εκθέτει σε κίνδυνο ακόμα περισσότερους ανήλικους. Ομάδα ακαδημαϊκών, ωστόσο, επισημαίνει ότι ο στόχος να εξαλειφθεί η παιδική εργασία έως το 2025 δεν είναι εφικτός, σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς χρειάζεται μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση και εφαρμογή διαφορετικών πολιτικών για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σε ανοικτή επιστολή τους, η οποία δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο Open Democracy