Κύπρος: Στη δημοσιότητα η «Λίστα Γιωρκάτζη» με τα δάνεια πολιτικών προσώπων

Λευκωσία — Ανταπόκριση Μανιάνα Καλογεράκη

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων Κύπρου αναρτήθηκαν τα πρακτικά της Απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων για τη δημοσιοποίηση της λεγόμενης «Λίστας Γιωρκάτζη» βάσει εισήγησης της Αd Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που συστάθηκε για τη Διερεύνηση Θεμάτων που Αφορούν σε Δάνεια Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων», ενώ ακολούθως δημοσιεύεται και αυτούσια η λίστα.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο που συνοδεύει την εν λόγω λίστα, η Ολομέλεια του σώματος, με την παρούσα Απόφασή της η οποία λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 78 του Συντάγματος και αποτελεί τη νόμιμη βάση δημοσιοποίησης της Λίστας, υιοθετεί τις εισηγήσεις της αρμόδιας επιτροπής και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Βουλής να ενεργήσει ως ανωτέρω αναφέρεται, ευθύς ως η παρούσα Απόφαση ψηφισθεί από την Ολομέλεια του σώματος.

Διευκρινίζει, ταυτόχρονα, ότι η Λίστα δημοσιοποιείται αυτούσια, όπως αυτή είχε υποβληθεί από την τέως Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και παραδοθεί στον τέως Πρόεδρο της Βουλής τον Απρίλιο του 2019 και συναφώς χωρίς να έχει προηγηθεί, αρμοδίως, οποιαδήποτε παρέμβαση για διόρθωση ή αφαίρεση στοιχείων, τα οποία και καταγράφονται στη Λίστα αυτούσια, με βάση τα δεδομένα του 2019 ή/και προηγούμενων ετών και τα οποία ενδεχομένως να μην αντιστοιχούν στην αληθή οικονομική εικόνα για κάθε περιλαμβανόμενο σε αυτή πρόσωπο.

Ολόκληρη η «Λίστα Γιωρκάτζη»