Συνεχίζει τις δράσεις του το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας (ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ.) Μεσσηνίας σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, με δύο ακόμη παρεμβάσεις για γονείς, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις ανησυχίες τους, ειδικότερα λόγω της ιδιαίτερης υγειονομικής συνθήκης που βιώνουμε αυτή την εποχή.

Οι σχολές γονέων, που θα αναπτύξουν τις θεματικές τους διαδικτυακά, αφορούν σε γονείς, που έχουν παιδιά στη νηπιακή ηλικία και γονείς, που έχουν παιδιά στην εφηβική ηλικία.

Στόχος των Σχολών Γονέων με θέμα «Επικοινωνία στην Οικογένεια» είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των γονιών, για να αποτελέσουν προστατευτικοί παράγοντες για τα παιδιά τους αλλά και να ενδυναμώσουν και τη δική τους ψυχική ανθεκτικότητα.

Μέσα από τις σχολές γονέων οι γονείς θα μπορέσουν:

-να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τις ανάγκες τους μέσα στην οικογένεια

-να συνειδητοποιήσουν την σημασία του ρόλου τους ως παράγοντες πρόληψης

-να βοηθήσουν τα παιδιά να εκτιμήσουν τις δεξιότητές τους και να ενδυναμώσουν την προσωπικότητά τους.

-να βοηθήσουν τα παιδιά να διαχειριστούν με υγιείς τρόπους τα συναισθήματά τους μέσα στην οικογένεια

-να θέτουν όρια και να επιλύουν αποτελεσματικά τις συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια

-να εκπαιδευτούν σε τεχνικές ουσιαστικής επικοινωνίας και ενεργητικής ακρόασης.

Τρόπος διεξαγωγής

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη σχολή γονέων είναι οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, π.χ. υπολογιστή με μικρόφωνο, κάμερα και ηχείο, tablet, laptop ή μια έξυπνη συσκευή τηλεφώνου, προκειμένου να συνδεθούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας ZOOM.

Έναρξη-διάρκεια

Η ομάδα με συμμετέχοντες γονείς που έχουν παιδιά στη νηπιακή ηλικία θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, 10.00-12.00 μ. Πρόκειται για 7 δίωρες συναντήσεις κάθε Δευτέρα, 10.00-12.00 μ.

Η ομάδα με συμμετέχοντες γονείς με παιδιά στην εφηβική ηλικία θα ξεκινήσει την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, 18.00-20.00. Πρόκειται για 7 δίωρες συναντήσεις κάθε Τετάρτη, 18.00-20.00.

Η συμμετοχή στην διαδικτυακή ομάδα είναι δωρεάν.

Δηλώσεις συμμετοχής

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο του Κέντρου Πρόληψης Μεσσηνίας 27210-84009 (καθημερινά 9:00-14.00) μέχρι τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου.