Περισσότερες από τέσσερα εκατομμύρια θεάσεις στο YouTube έχει συγκεντρώσει το βίντεο