Σε λειτουργία  τέθηκαν στο δήμο Χαλκηδόνος τα αποχετευτικά δίκτυα Γέφυρας, Βαθυλάκκου και Νέας Μεσημβρίας, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων.Τις προσεχείς εβδομάδες αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και το αποχετευτικό δίκτυο της Χαλκηδόνας.

Στη σχετική σύμβαση προβλέπεται ότι η ΕΥΑΘ αναλαμβάνει τη λειτουργία και τη συντήρηση του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης, από τον συλλεκτήρα της κοινότητας Αγίου Αθανασίου μέχρι και την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, στη Σίνδο. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χαλκηδόνας (ΔΕΥΑΧ), από την πλευρά της, θα έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου αποχέτευσης εντός των δημοτικών ενοτήτων της περιοχής.