Δυο νέοι αναισθησιολόγοι με βαθμό Διευθυντή ανέλαβαν υπηρεσία στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Οι κκ. Βασιλική Ζώτου και Ιωάννης Χρονάκης εντάσσονται πλέον στο ιατρικό δυναμικό του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου και αναμένεται να παρέχουν ουσιαστικό έργο στην κατεύθυνση επίλυσης των σοβαρών προβλημάτων στελέχωσης της εν λόγω κλινικής. Ικανοποίηση από τη Διοίκηση για την απόδοση των πρωτοβουλιών της αναφορικά με τη στελέχωση του αναισθησιολογικού τμήματος.