Στην ανάρτηση του θεωρημένου δασικού χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας προχώρησε η Διεύθυνση Δασών και η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του είναι η 20η Μαΐου. Για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού, σημειώνεται ότι από τη διαδικασία εξαιρούνται οι περιοχές των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων.

Η συνολική έκταση ανέρχεται στα 584.686,87 στρέμματα, και έχει αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx