Πιστώνεται σήμερα ποσό συνολικού ύψους 639 εκατ. ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 203.964 πρώτων δικαιούχων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5. Η μέση ενίσχυση ανά δικαιούχο διαμορφώνεται στα 3.133 ευρώ. Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών διευρύνει τους δικαιούχους της ενίσχυσης, παρέχοντας τη δυνατότητα να ενταχθούν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή και νέες επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποίησαν έναρξη εργασιών την περίοδο 1.11.2019 – 29.2.2020 ή 1.8.2020 – 31.10.2020 και ανήκουν στους πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Οι επιχειρήσεις αυτές δεν είχαν αρχικά δυνατότητα ένταξης στον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, λόγω του χαμηλού τζίρου που εμφάνιζαν κατά την πρώτη περίοδο της επιχειρηματικής δραστηριοποίησής τους.

Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία να υποβάλουν κατ’ εξαίρεση αίτηση ένταξης όσες επιχειρήσεις δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους, αλλά δεν υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αναλυτικότερα:

1. Οι 203.964 δικαιούχοι θα δουν την πίστωση στους λογαριασμούς τους έως το βράδυ, ανάλογα με τις ροές πίστωσης της κάθε τράπεζας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 269.420 επιχειρήσεις έχουν ήδη οριστικοποιήσει μέσω της πλατφόρμας «myBusinessSupport