Αρχίζει από σήμερα Τετάρτη 27 Ιανουαρίου η καταβολή της ενίσχυσης στους πρώτους δικαιούχους του πέμπτου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport www.aade.gr/mybusinesssupport