Οδηγίες Π.Ο.Υ για φροντίδα, παρακολούθηση και αντιπηκτικά φάρμακα σε χαμηλές δόσεις σε ασθενείς με COVID-19

ανταπόκριση από το Στρασβούργο για την ΕΡΤ:  Κώστας Δαβάνης

Σύσταση στους ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό, τόσο επιβεβαιωμένα όσο και ύποπτα, να έχουν πρόσβαση σε παρακολούθηση, εάν έχουν επίμονα, νέα ή μεταβαλλόμενα συμπτώματα εξέδωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Η παραπάνω είναι μία μόνο μεταξύ αρκετών νέων συστάσεων στις αναθεωρημένες οδηγίες κλινικής διαχείρισης ασθενών του κορονοΪού που δόθηκαν στην δημοσιότητα. Οι οδηγίες αφορούν τα άτομα που έχουν αναρρώσει από τον COVID-19 και συνεχίζουν να έχουν μακροχρόνια προβλήματα όπως ακραία κόπωση, επίμονος βήχας και δυσανεξία στην άσκηση.

Η κατανόηση αυτής της κατάστασης είναι ένας από τους τομείς προτεραιότητας εργασίας, όπως τονίζει ο ΠΟΥ, ο οποίος τον Φεβρουάριο ξεκινά για αυτό τον λόγο σειρά ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών με στόχο να περιγραφεί η κατάσταση ανά τύπο παρενεργειών καθώς και οι ορισμοί τους. Οι συζητήσεις θα περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων και ομάδων ασθενών.

Οι συστάσεις

Με βάση την σημερινή ανακοίνωση του Π.Ο.Υ προτείνεται για ασθενείς με COVID-19 που είναι στο σπίτι, η χρήση παλμικής οξυμετρίας για τη μέτρηση των επιπέδων οξυγόνου στο αίμα. Αυτό πρέπει να συντονιστεί με άλλες πτυχές της κατ ‘οίκον φροντίδας, όπως η εκπαίδευση για τον ασθενή και ο πάροχος φροντίδας και η τακτική παρακολούθηση του ασθενούς.

Για νοσοκομειακούς ασθενείς, η ΠΟΥ προτείνει τη χρήση αντιπηκτικών χαμηλής δόσης για την πρόληψη σχηματισμού θρόμβων αίματος στα αιμοφόρα αγγεία (θρόμβωση).

Για νοσοκομειακούς ασθενείς που λαμβάνουν συμπληρωματικό οξυγόνο (συμπεριλαμβανομένου ρινικού οξυγόνου υψηλής ροής) ή μη επεμβατικού εξαερισμό, ο ΠΟΥ προτείνει επίσης την τοποθέτηση ασθενών στο στομάχι για αύξηση της ροής οξυγόνου (αφυπνισμένη τοποθέτηση).

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν επιπλέον συστάσεις σχετικά με τη χρήση πακέτων φροντίδας για τη συστηματοποίηση της περίθαλψης για ασθενείς με COVID-19, καθώς και μια σύσταση για την ευνοϊκή κλινική οδηγία έναντι των μοντέλων λήψης αποφάσεων για τη φροντίδα του ασθενούς.

Οι συστάσεις έγιναν από μια ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων, την Ομάδα Ανάπτυξης Κατευθυντήριων Γραμμών, με βάση λεπτομερείς ταχείες αναθεωρήσεις όλων των διαθέσιμων στοιχείων.