Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφάσισε να δημιουργήσει ένα κέντρο κλιματικής αλλαγής, με στόχο να συγκεντρώσει τις εργασίες και μελέτες που αφορούν θέματα σχετικά με το κλίμα σε διάφορα τμήματα της τράπεζας. Αυτή η απόφαση αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη σημασία της κλιματικής αλλαγής για την οικονομία και την πολιτική της ΕΚΤ, καθώς και την ανάγκη για μια πιο δομημένη προσέγγιση του στρατηγικού σχεδιασμού και του συντονισμού.

Η νέα μονάδα, η οποία θα αποτελείται από περίπου δέκα υπαλλήλους που εργάζονται με υπάρχουσες ομάδες σε όλη την τράπεζα, θα υποβάλει έκθεση στην Πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία επιβλέπει το έργο της ΕΚΤ για την αλλαγή του κλίματος και τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

«Η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει όλους τους τομείς πολιτικής μας», δήλωσε η Πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ και σημείωσε πως «το κέντρο κλιματικής αλλαγής παρέχει τη δομή που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με τον επείγοντα χαρακτήρα και την αποφασιστικότητα που τους αξίζει».

Το κέντρο κλιματικής αλλαγής θα διαμορφώσει και θα καθοδηγήσει την ατζέντα της ΕΚΤ για το κλίμα εσωτερικά και εξωτερικά, βασιζόμενη στην τεχνογνωσία όλων των ομάδων που εργάζονται ήδη σε θέματα που σχετίζονται με αυτό.

Οι δραστηριότητές της θα οργανωθούν σε ροές εργασίας, που κυμαίνονται από τη νομισματική πολιτική έως τις λειτουργίες προληπτικής εποπτείας και θα υποστηρίζονται από προσωπικό που διαθέτει εξειδίκευση δεδομένων και κλιματικής αλλαγής Το κέντρο κλιματικής αλλαγής θα ξεκινήσει το έργο του στις αρχές του 2021.

Η νέα δομή θα αναθεωρηθεί μετά από τρία χρόνια, καθώς ο στόχος είναι να ενσωματωθούν οι κλιματικές εκτιμήσεις στην εργασία των δραστηριοτήτων της ΕΚΤ.

Πηγή: ΕΡΤ / Ανταπόκριση από το Στρασβούργο: Κώστας Δαβάνης