Δίκτυο χωριστής συλλογής ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού δημιουργεί για πρώτη φορά ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων στα διοικητικά του όρια. Η συλλογή αφορά λαμπτήρες, μελανοδοχεία, ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές και πλέον οι πολίτες μπορούν να τα απορρίπτουν σε ειδικούς κάδους που έχουν τοποθετηθεί σε κτήρια που στεγάζονται δημοτικές υπηρεσίες σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου συμπεριλαμβανομένων και των Διαπόντιων νησιών μας. 

Χθες Δευτέρα 25 Ιανουαρίου τοποθετήθηκαν οι τελευταίοι ειδικοί κάδοι και ολοκληρώθηκε έτσι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δημοτικού δικτύου χωριστής συλλογής αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού (ΗΗΕ). Σημειώνεται ότι αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στο σύνολο των διοικητικών ορίων του Δήμου. 

Η διαδικασία τοποθέτησης των κάδων πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Καθαριότητας, η οποία θα κάνει και την αποκομιδή, παρουσία της Αντιδημάρχου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ανάπτυξης, κ. Παναγιώτας Τζάννε και του Επιστημονικού Συνεργάτη, κ. Βίκτωρα Δημουλή αφού  το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  στα πλαίσια συμμετοχής του στο πρόγραμμα «100 Ευφυείς Πόλεις» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (100 Intelligent Cities Challenge), όπου ο Δήμος έχει δηλώσει ως κύριο θεματικό άξονα την «Διαχείριση Αποβλήτων και την Κυκλική Οικονομία». 

Έτσι, για πρώτη φορά οι δημότες αποκτούν εξίσου το δικαίωμα και κυρίως τη δυνατότητα να απορρίπτουν περιβαλλοντικά ορθά και με ασφάλεια τα απόβλητα ΗΗΕ που διαθέτουν στους 10 ειδικούς κάδους χωριστής συλλογής ηλεκτρονικής συλλογής ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, τους 10 ειδικούς κάδους χωριστής συλλογής μελανοδοχείων και στους 20 ειδικούς κάδους χωριστής συλλογής λαμπτήρων  που τοποθετήθηκαν στα ακόλουθα δημοτικά και κοινοτικά κτίρια : 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ    

ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΩΝ – ΤΟΝΕΡ 

 

1 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  Δοχείο για μελανοδοχεία – Τόνερ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ          SAN GIACOMO ΚΕΡΚΥΡΑ
2 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  Δοχείο για μελανοδοχεία – Τόνερ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6Α (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)  ΚΕΡΚΥΡΑ
3 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  Δοχείο για μελανοδοχεία – Τόνερ Κ.Ε.Π.   ΚΕΡΚΥΡΑ
4 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  Δοχείο για μελανοδοχεία – Τόνερ Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών,          Οδός Κ. Γεωργάκη 38  ΚΕΡΚΥΡΑ
5 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δοχείο για μελανοδοχεία – Τόνερ  Δημοτικό Κατάστημα           Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων  Χρυσηίδα
6 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δοχείο για μελανοδοχεία – Τόνερ   Δημοτικό Κατάστημα          Δημοτικής Ενότητας Παρελίων  Θέση Άγιος Ιωάννης
7 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δοχείο για μελανοδοχεία – Τόνερ   Δημοτικό Κατάστημα           Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων  Θέση Ύψος
8 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δοχείο για μελανοδοχεία – Τόνερ Δημοτικό Κατάστημα           Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών  Θέση Σταυρός
9 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δοχείο για μελανοδοχεία – Τόνερ   Κοινοτικό Γραφείο Σπαρτύλα  Σπαρτύλας 
10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  Δοχείο για μελανοδοχεία – Τόνερ   Κοινοτικό Γραφείο                       Κάτω Κορακιάνας Κάτω Κορακιάνα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ    

 μικρών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 

1 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  Plexiglass   ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ SAN GIACOMO ΚΕΡΚΥΡΑ
2 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  Plexiglass   ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6Α (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)  ΚΕΡΚΥΡΑ
3 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  Plexiglass   Δ.Ο.Π.Α.Π.  ΦΑΛΗΡΑΚΙ 
4 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  Plexiglass   Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών, Οδός Κ. Γεωργάκη 38  ΚΕΡΚΥΡΑ
5 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Plexiglass   Ι. ΚΑΛΒΟΥ Ν. ΛΙΜΑΝΙ Αποθήκες – Ηλεκτρολόγοι  ΚΕΡΚΥΡΑ
6 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Plexiglass   Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων  Χρυσηίδα
7 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Plexiglass   Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Παρελίων  Θέση Άγιος Ιωάννης
8 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Plexiglass   Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων  Θέση Ύψος
9 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Plexiglass   Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών  Θέση Σταυρός
10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Plexiglass   Κοινοτικό Γραφείο Σπαρτύλα  Σπαρτύλας 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ    ΔΙΚΤΥΟ                                                            ΧΩΡΙΣΤΗΣ      ΣΥΛΛΟΓΗΣ     ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

1 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  SAN GIACOMO ΚΕΡΚΥΡΑ
2 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6Α (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) ΚΕΡΚΥΡΑ
3 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων Δ.Ο.Π.Α.Π. ΦΑΛΗΡΑΚΙ
4 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών, Οδός Κ. Γεωργάκη 38 ΚΕΡΚΥΡΑ
5 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων Ι. ΚΑΛΒΟΥ Ν. ΛΙΜΑΝΙ Αποθήκες – Ηλεκτρολόγοι ΚΕΡΚΥΡΑ
6 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων Χρυσηίδα
7 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Παρελίων Θέση Άγιος Ιωάννης
8 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων Θέση Ύψος
9 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών Θέση Σταυρός
10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων Κοινοτικό Γραφείο Σπαρτύλα Σπαρτύλας

 

11 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  Stand Λαμπτήρων   Κοινοτικό Γραφείο Κάτω Κορακιάνας Κάτω Κορακιάνα
12 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  Stand Λαμπτήρων   Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών Σκριπερό  
13 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων   Κοινοτικό Γραφείο Άφρας Άφρα
14 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων   Κοινοτικό Γραφείο Λιαπάδων  Λιαπάδες
15 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων   Κοινοτικό Γραφείο Μπενιτσών Μπενίτσες
16 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων   Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Οθωνών  Οθωνοί 
17 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων   Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Μαθρακίου  Μαθράκι
18 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων   Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Ερείκουσας Ερείκουσα
19 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων   Κοινοτικό Γραφείο Καναλίων   Κανάλια 
20 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων   Κοινοτικό Γραφείο Αλεπούς  Αλεπού 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ    

 μικρών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 

1 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  Plexiglass   ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ SAN GIACOMO ΚΕΡΚΥΡΑ
2 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  Plexiglass   ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6Α (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)  ΚΕΡΚΥΡΑ
3 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  Plexiglass   Δ.Ο.Π.Α.Π.  ΦΑΛΗΡΑΚΙ 
4 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  Plexiglass   Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών, Οδός Κ. Γεωργάκη 38  ΚΕΡΚΥΡΑ
5 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Plexiglass   Ι. ΚΑΛΒΟΥ Ν. ΛΙΜΑΝΙ Αποθήκες – Ηλεκτρολόγοι  ΚΕΡΚΥΡΑ
6 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Plexiglass   Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων  Χρυσηίδα
7 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Plexiglass   Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Παρελίων  Θέση Άγιος Ιωάννης
8 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Plexiglass   Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων  Θέση Ύψος
9 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Plexiglass   Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών  Θέση Σταυρός
10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Plexiglass   Κοινοτικό Γραφείο Σπαρτύλα  Σπαρτύλας 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ    ΔΙΚΤΥΟ                                                                                           ΧΩΡΙΣΤΗΣ      ΣΥΛΛΟΓΗΣ     ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

1 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  SAN GIACOMO ΚΕΡΚΥΡΑ
2 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6Α (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) ΚΕΡΚΥΡΑ
3 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων Δ.Ο.Π.Α.Π. ΦΑΛΗΡΑΚΙ
4 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών, Οδός Κ. Γεωργάκη 38 ΚΕΡΚΥΡΑ
5 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων Ι. ΚΑΛΒΟΥ Ν. ΛΙΜΑΝΙ Αποθήκες – Ηλεκτρολόγοι ΚΕΡΚΥΡΑ
6 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων Χρυσηίδα
7 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Παρελίων Θέση Άγιος Ιωάννης
8 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων Θέση Ύψος
9 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών Θέση Σταυρός
10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων Κοινοτικό Γραφείο Σπαρτύλα Σπαρτύλας

 

11 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  Stand Λαμπτήρων   Κοινοτικό Γραφείο Κάτω Κορακιάνας Κάτω Κορακιάνα
12 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  Stand Λαμπτήρων   Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών Σκριπερό  
13 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων   Κοινοτικό Γραφείο Άφρας Άφρα
14 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων   Κοινοτικό Γραφείο Λιαπάδων  Λιαπάδες
15 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων   Κοινοτικό Γραφείο Μπενιτσών Μπενίτσες
16 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων   Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Οθωνών  Οθωνοί 
17 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων   Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Μαθρακίου  Μαθράκι
18 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων   Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Ερείκουσας Ερείκουσα
19 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων   Κοινοτικό Γραφείο Καναλίων   Κανάλια 
20 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Stand Λαμπτήρων   Κοινοτικό Γραφείο Αλεπούς  Αλεπού