Δεκαεννέα επιτοίχια  φαρμακεία που περιέχουν φαρμακευτικό υλικό   θα τοποθετηθούν στα 19 κτίρια – χώρους  εργασίας του Δήμου Πηνειού. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει και  εκπαίδευση προσωπικού για τη χρήση του φαρμακευτικού υλικού.

Τα μεταλλικά επιτοίχια φαρμακεία θα τοποθετηθούν με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, σε σημεία προστατευμένα από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία και πηγές θερμότητας, ενώ θα ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ορθή και σταθερή στήριξή τους στους τοίχους.