Στον καθαρισμό του οδοστρώματος στην περιοχή της Κορακιάνας επιχειρούν αυτή την ώρα πυροσβεστική υπηρεσία και πολιτική προστασία του δήμου για την απομάκρυνση  ελαιοπηρύνα που καθιστά τον δρόμο εξαιρετικά επικίνδυνο.