Τη σύσταση «Κέντρου Νεότητας» με έδρα το παλαιό Δημαρχείο Κασσωπαίων στην Κουλούρα ανακοίνωσε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας.

Το Κέντρο Νεότητας επιχορηγείται με 112.320 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με σκοπό τον συντονισμό όλων των δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα και την υποστήριξη του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού σε συνεργασία με την οικεία Κοινωνική Υπηρεσία στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών σε όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες Κοινωνικής αλληλεγγύης που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητος.

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας το κέντρο θα παρέχει υπηρεσίες που θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων με παροχή γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης, ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης, προγράμματα για συνδρομή στην δημιουργία ευκαιριών για νέους, διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο, παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα, ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού και μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, μεταξύ άλλων, για μαθητές με αναπηρίες και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.