Με σύγχρονα μηχανήματα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και για την κάλυψη των αναγκών δυο τμημάτων, του Αγγειοχειρουργικού και του Παθολογοανατομικού, εξοπλίζει το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα. Η πρώτη απόφαση, που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, αφορά στην παροχή ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο νοσοκομείο για την εξυπηρέτηση των ασθενών με Covid-19. Πρόκειται για 14 είδη και συνολικά 308 μηχανήματα, που ενισχύουν αποφασιστικά το νοσοκομείο στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Πρόκειται για:

-Είκοσι μόνιτορ.

-Δύο αναλυτές αερίων αίματος.

-Δέκα καρδιογράφοι.

-Πέντε φορητοί αναπνευστήρες.

-Μία συσκευή αυτόματης θωρακικής πίεσης.

-Ένας υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσης.

-Δύο φορητοί υπερηχοτομογράφοι.

-Δέκα πέντε συσκευές Βi-Pap.

-Δέκα πέντε συσκευές Ηigh flow.

-Ένα ακτινολογικό συγκρότημα.

-Ένας αυτόματος εξαγωγέας νουκλεϊκών οξέων DNA / RNA.

-Εβδομήντα αντλίες έγχυσης.

-Εκατόν εξήντα ηλεκτροκίνητες κλίνες.

-Πέντε μηχανήματα πολλαπλών λειτουργιών μη επεμβατικού αερισμού.

Επίσης, για τον εξοπλισμό του Αγγειοχειρουργικού και του Παθολογοανατομικού Τμήματος του νοσοκομείου προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση εννέα ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συνολικά 11 μηχανημάτων. Ο νέος εξοπλισμός θα καλύψει για το Αγγειοχειρουργικό Τμήμα τις ανάγκες διάγνωσης και για το Παθολογοανατομικό τις ανάγκες διάγνωσης, αλλά και θεραπείας παθήσεων.

Πηγή ΠΚΜ