Ξεκινά στο Δήμο Αμυνταίου η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων που πληρούν τις προϋποθέσεις για την ένταξη είτε εκ νέου είτε για πρώτη φορά στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από Τετάρτη 27 Ιανουαρίου έως και Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου, από τις 09:00 έως 14:00.

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων είναι το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό 3.500 ευρώ, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, προβλήματα υγείας και αναπηρίες. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται για την υποβολή των αιτήσεων μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (2386350116) και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση ενδιαφερομένου (αιτηση ενταξης 2021