Ερώτηση κατέθεσε η παράταξη του Σπύρου Νεράντζη για τον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου προς τη Δημοτική αρχή και τη διοίκηση του ΣΥΔΙΣΑ. Το κύριο σημείο της ερώτησης αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων δεδομένου ότι δεν μεταφέρθηκαν στην Κοζάνη 28.000 τόνοι όπως προέβλεπε η συμφωνία αλλά μόνο 8.000 και τα υπόλοιπα έμειναν στο Τεμπλόνι. Επίσης θέτει το ζήτημα αν πρέπει να αλλάξει ο διαγωνισμός για τη μεταφορά και να γίνει πλέον από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και όχι από το ΣΥΔΙΣΑ για το 2021.

«Διερωτώμεθα, αναφέρει, γιατί δεν φροντίσαμε ταυτόχρονα να είχαμε οργανωθεί, να είχαμε δουλέψει με τα όπλα που μας έδωσε η Κυβέρνηση, ώστε από 01.01.2021:

* Να μην επιβαρύναμε καθόλου το Τεμπλόνι με εναπόθεση ΑΣΑ, παρά μόνον με την χρησιμοποίηση του σταθμού μεταφόρτωσης και για τους τρεις Δήμους, έως ότου φτιάξουμε τις δικούς μας (ο κάθε Δήμος χωριστά, σε εύλογο διάστημα).

* Να είχαμε σταματήσει την δεματοποίηση και να μην δίναμε στις 23.12.2020, παράταση έως 20.03.2021.»

Επίσης σημειώνει ότι :

«1. Σχετικά με την μεταφορά των ΑΣΑ για το 2020: Η κυβέρνηση μας είχε δώσει την αδειοδότηση για να μεταφέρουμε (και οι τρεις δήμοι μαζί) επιπλέον των 23.700 τόνων, άλλους 2.500 (Δήμος Κ. Κέρκυρας) + 700 (Δήμος Β. Κέρκυρας) +700 (Δήμος Ν. Κέρκυρας) =

3900 δηλαδή συνολικά 27.600 τόνους από 01/01/2020 έως 31/12/2020 και εμείς μεταφέραμε μόλις 8.000.

Ποιες ήταν οι αδυναμίες μας και δεν καταφέραμε να μεταφέρουμε για το 2020, 19.600 τόνους απορρίμματα και τα εναποθέσαμε στο πολύπαθο Τεμπλόνι;»

Ουσιαστικά τονίζει ότι απεμπολούμε τη δυνατότητα που έχουμε να μεταφέρουμε τα σκουπίδια στην Κοζάνη.