Σε υπογραφή τριετούς ΣΣΕ αλλά και νέου Γενικού Κανονισμού Προσωπικού, προχώρησαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών και η Διοίκηση των ΕΛΤΑ.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ΠΟΣΤ: «Το σχέδιο μετασχηματισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων που έχει ξεκινήσει και το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιούνται προς εκπλήρωσή του δε μπορεί παρά να κινούνται αποκλειστικά εντός του νέου θεσμικού πλαισίου της Εταιρείας.

Η σύγκλιση των δύο πλευρών έγινε εφικτή με παραχωρήσεις από όλους. Εμείς προχωρήσαμε εκτιμώντας τις υπάρχουσες συνθήκες, το διακύβευμα για τους εργαζόμενους, την απαραίτητη εργασιακή ειρήνη, την αναγκαιότητα να παραμένουν ανοιχτά τα ΕΛΤΑ και την επιτυχία της επιδιωκόμενης επιχειρησιακής αλλαγής.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο επιδιώξαμε τη χρυσή τομή μεταξύ των προτάσεων της Διοίκησης και της διατήρησης των σημαντικότερων εργασιακών δικαιωμάτων με προοπτική βελτίωσής τους, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαία προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στις συνθήκες που διαμορφώνονται από τη λειτουργία της απελευθερωμένης και ραγδαία εξελισσόμενης ταχυδρομικής αγοράς και του έντονου ανταγωνισμού».