ανταπόκριση από το Στρασβούργο για την ΕΡΤ: Κώστας Δαβάνης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανησυχεί βαθιά για το γεγονός ότι πολλά αυταρχικά καθεστώτα σε όλο τον κόσμο έχουν χρησιμοποιήσει την πανδημία, ως μέσο καταστολής κριτικών εκφράσεων στην κοινωνία.

Στην ετήσια έκθεσή τους για την αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι αρκετά αυταρχικά καθεστώτα έχουν χρησιμοποιήσει την πανδημία για να δικαιολογήσουν μέτρα που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών ελευθεριών, υπονομεύοντας σοβαρά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ποινικοποιώντας την διαφωνία και περιορίζοντας τον χώρο έκφρασης για την κοινωνία των πολιτών.

Σημειώνουν επίσης ότι παρά τις αρνητικές τάσεις που παρατηρούνται αυξάνονται οι φιλοδοξίες των πολιτών. Ειδικότερα, οι νεότερες γενιές κινητοποιούνται για να επιφέρουν πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές στην υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατικής διακυβέρνησης, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, της πιο φιλόδοξης δράσης για το κλίμα και της καλύτερης προστασίας του περιβάλλοντος.

Η έκθεση του κοινοβουλίου ζητά από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, μέσο και διαφανών και αξιόπιστων εκλογικών διαδικασιών παγκοσμίως, με στόχο την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την διασφάλιση πως οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται και να καταπολεμούν τις ανισότητες.

Παροτρύνει επίσης τα κράτη να αναπτύξουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης απόσυρσης του κράτους και της ώθησης κατά του διεθνούς πλαισίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι ευρωβουλευτές επιδιώκουν να εφαρμοστεί επειγόντως το νέο παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ως ουσιαστικό μέρος της υπάρχουσας εργαλειοθήκης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εξωτερική πολιτική.

Ένας τέτοιος μηχανισμός θα πρέπει να χρησιμεύσει για την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υποστηρίζουν οι ίδιοι, επιτρέπει στοχοθετημένες κυρώσεις εναντίον ατόμων και κρατικών ή μη κρατικών φορέων και άλλων οντοτήτων που είναι υπεύθυνες ή συμμετέχουν σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο.