Η μελέτη της Deloitte Ελλάδος που διενεργήθηκε για το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης «Αστυπάλαια 4.0