Συσκευές καθαρισμού αέρα θα τοποθετηθούν σε όλες τις τάξεις των σχολείων που λειτουργούν στις Πρέσπες,  με πρωτοβουλία του Δήμου Πρεσπών.

Ο Δήμος προμηθεύτηκε συσκευές καθαρισμού αέρα αρκετών σταδίων (προφίλτρο, φίλτρο φωτοκατάλυσης με λυχνία UV, φίλτρο HEPA, φίλτρο ενεργού άνθρακος, αρωματικό κ.λπ.), που απορροφούν σκόνη, καπνό, οσμές και προστατεύουν από βακτήρια, μύκητες και μικρόβια.