Ο καλόπιστος διάλογος και όχι η χρήση βίας και οι απειλές πολέμου, μπορούν να λύσουν τα προβλήματα, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας