Στην προσπάθεια ενίσχυσης του δικτύου αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ αναβαθμίζει τις δομές κοινωνικής ένταξης με νέες δράσεις, σε Λάρισα και Τρίκαλα.

Οι δράσεις αυτές αφορούν σε άτομα πρώην εξαρτημένα από ψυχοτρόπες ουσίες που βρίσκονται στις Μονάδες του Θεραπευτικού Προγράμματος της Εξόδου, ή που θα ενταχθούν σε αυτές τη διετία 2021-2022.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος οι δράσεις εντάσσονται στο τρίπτυχο επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία – επαγγελματική προκατάρτιση – υποστήριξη (συμβουλευτική – νομική).

Οι νέες αυτές δράσεις εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, χωρίς λίστες αναμονής, με σεβασμό στο απόρρητο των πληροφοριών.

Στοιχεία επικοινωνίας

Λάρισα: 2ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης

Τηλ.: 2410251853

•Τρίκαλα: Αγ. Νικολάου 10

Τηλ.: 2431029921