Προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση έχει καταθέσει η παράταξη Σαρλή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας κατά της νομιμότητας του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης απορριμμάτων. Συγκεκριμένα όπως δήλωσε ο Μάκης Μπούκας που συνυπογράφει την προσφυγή, η παράταξη στρέφεται κατά της νομιμότητας όλων των αποφάσεων που έχει λάβει μέχρι σήμερα ο Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ διότι θεωρεί μη νόμιμη τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφού σε αυτό δεν περιλαμβάνεται η Περιφερειακή Ενότητα της Λευκάδας όπως προβλέπει ο νόμος.

Επίσης η παράταξη ζητά την ακύρωση των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης του Περιφερειακού Φορέα διότι θεωρεί παράνομη την πρόσκληση της Γενικής συνέλευσης και τέλος ζητά την ακύρωση της απόφασης με την οποία καθορίζεται το ποσόν των 400.000 ευρώ ως υποχρέωση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας προς τον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ για το τελευταίο τετράμηνο του 2020. Ο κος Μπούκας τονίζει ότι πρόκειται για υπέρογκο ποσόν για υπηρεσίες που δεν προσέφερε ποτέ ο Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ και το οποίο αν πληρωθεί θα οδηγήσει σε αύξηση των δημοτικών τελών.

Η προσφυγή έγινε πριν από ένα μήνα, πριν από λίγες μέρες ζητήθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία εστάλησαν και σε ένα μήνα περίπου αναμένεται η απόφαση.