Σταμάτησε το πρόγραμμα λειτουργίας του ξενώνα κακοποιημένων γυναικών της Κέρκυρας. Για το θέμα έχει υποβάλει ερώτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο ο επικεφαλής της παράταξης «Πρώτα η Κέρκυρα», Γιώργος Καλούδης.

Η λειτουργία σταμάτησε επειδή ο Δήμος δε μπόρεσε να υποβάλει αίτηση συνέχισης του έργου εξαιτίας της αρνητικής εισήγησης που είχε καταρτίσει η Διαχειριστική αρχή, η οποία απένταξε το έργο από το ΕΣΠΑ. Η αρνητική εισήγηση έγινε εξαιτίας του γεγονότος ότι το 2016, το ’17 και το ’18 δεν υπήρχε επίσημη σύμβαση για τη φύλαξη του ξενώνα.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Αντρέα Σκούπουρα, ο ξενώνας λειτουργούσε κανονικά και φύλαξη υπήρχε -αλλά από δημοτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους εταιρείας που είχε κάνει προσφορά δωρεάν εργασίας για ένα εξάμηνο και όχι από εταιρεία που είχε υπογράψει επίσημη σύμβαση αφού οι διαγωνισμοί είχαν βγει άγονοι. Στη συνέχεια τελεσφόρησε ο επόμενος διαγωνισμός και η φύλαξη γινόταν από εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο και τυπικά.

Φέτος η Δημοτική αρχή αποφάσισε να υποβάλει την αίτηση συνέχισης του έργου, και αναμένεται σε έναν μήνα να λειτουργήσει ξανά το πρόγραμμα του ξενώνα κακοποιημένων γυναικών.