«Η πολιτική ισότητας των φύλων δεν μπορεί να συσχετίζεται με τη δημογραφική πολιτική και την οικογενειακή πολιτική», τονίζει σε ανακοίνωσή του, το Δίκτυο των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα ΑΕΙ, με αφορμή τη μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, σε Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

   Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι πρόκειται για «επικίνδυνη οπισθοδρόμηση στο θέμα της ισότητας των φύλων» και σημειώνεται πως «οι πολιτικές για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων θα πρέπει να είναι οριζόντιες για να είναι αποδοτικές».

   «Θεωρούμε», αναφέρεται, «ότι η πλήρης περιθωριοποίηση της πολιτικής ισότητας των φύλων, με την πρόταξη της δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής ως προτεραιοτήτων της κυβερνητικής πολιτικής παραπέμπει σε μία αντίληψη περιορισμού των γυναικών στον χώρο του ιδιωτικού και στον ρόλο της μητρότητας, η οποία αντιβαίνει στις διεκδικήσεις των γυναικών από τον προηγούμενο αιώνα μέχρι σήμερα και συγκρούεται με τον στόχο της ισότητας των φύλων».

   Το Δίκτυο των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) στα ΑΕΙ που συντονίζει η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ΑΠΘ, καθηγήτρια, κ. Δήμητρα Κογκίδου, συντάσσεται με όσες/ους διεκδικούν η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, να ανακτήσει την αρχική της ένταξη στο Υπουργείο Εσωτερικών και την επωνυμία της ως «Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων» και να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και στην αποτελεσματική εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σε όλους τους τομείς.

 

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ