Τον πρώτο κύκλο θεματικών εργαστηρίων, με στόχο τη διερεύνηση και καταγραφή των προσδοκιών του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και των προτάσεων για την ενίσχυση της θέσης της περιφερειακής οικονομίας ως προς τις επιδόσεις της καινοτομίας, παραγωγικότητας και εξωστρέφειας στις προτεινόμενες θεματικές περιοχές “Διατροφή 2030, Τεχνολογικός Μετασχηματισμός της Βιομηχανίας, Κυκλική Οικονομία, Υγεία, Δημιουργικό-Καινοτόμο Marketing & Branding” διοργανώνει τo One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το ερχόμενο  χρονικό διάστημα, από τις 28 Ιανουαρίου έως τις 25 Φεβρουαρίου 2021.

Τα πέντε εργαστήρια αποτελούν μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 και αποτελούν συνέχεια της ευρείας και ανοικτής συμμετοχικής διαδικασίας που ενεργοποίησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από το 2013 και εφαρμόζει σε διαρκή βάση. Μέσω των Εργαστηρίων Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, κατέστη δυνατή η αποτύπωση των θέσεων και προτάσεων φορέων της επιχειρηματικής καθώς και της επιστημονικής κοινότητας που αποτυπώθηκαν στην περιφερειακή Στρατηγική της Καινοτομίας (Έξυπνη Εξειδίκευση – RIS3 2014-2020), ενώ το ίδιο προσδοκάται και μέσω του νέου κύκλου εργαστηρίων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών εργαστηρίων θα διερευνηθούν, μέσω ψηφιακών διαδραστικών εργαλείων, οι παράγοντες που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη στόχευση, την οποία επιδιώκει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την επερχόμενη προγραμματική περίοδο.

Οι ημέρες διεξαγωγής των θεματικών εργαστηρίων θα είναι οι ακόλουθες:

– Διατροφή 2030 : 28/01/2021

– Τεχνολογικός Μετασχηματισμός της Βιομηχανίας: 04/02/2021

– Κυκλική Οικονομία: 11/02/2021

-Υγεία (ευεξία, γήρανση, πρόληψη, βιοεπιστήμες, κ.ά.): 18/02/2021

– Δημιουργικό – Καινοτόμο Marketing & Branding:  25/02/ 2021

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που μπορούν να συμμετέχουν θα είναι μέχρι 40 ανά θεματικό εργαστήριο, με στόχο να εξασφαλιστεί ο  διαδραστικός χαρακτήρας της κάθε δράσης. Σε περίπτωση μεγάλης προσέλευσης σε κάποιο από τα εργαστήρια, το εργαστήριο θα επαναληφθεί.

Οι περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγικές RIS3) είναι ολοκληρωμένες δράσεις τοπικού οικονομικού μετασχηματισμού μιας Περιφέρειας, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, με στόχο την ανάπτυξη μέσω επενδύσεων στην οικονομία της γνώσης και στην Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ). Οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης αναπτύσσονται μέσω της εμπλοκής της δημόσιας διοίκησης, της βιομηχανίας (αγοράς), της έρευνας και της κοινωνίας των πολιτών (μοντέλο της τετραπλής έλικας) σε μια συμμετοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (EDP).

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα 5 θεματικά εργαστήρια μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής μέσα από τους εξής συνδέσμους:

Τη διοργάνωση των εργαστηρίων θα υποστηρίξει το One Stop Liaison Office, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου “Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικά με τα θεματικά εργαστήρια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

·        Σταύρος Μαντζανάκης 2313 319668

·        Χριστίνα Λαγκάνη 2313 319667

·        Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης 2313319790

·         Μαρία  Γουλάπτση 2313 319705

E-mail: info@ris3rcm.eu