Περισσότεροι από 2.800 επιστήμονες από 130 χώρες συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη που διοργανώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με  στόχο τον εντοπισμό κενών γνώσεων και τον καθορισμό των ερευνητικών προτεραιοτήτων για τα εμβόλια κατά του SARS-CoV-2. Συζήτησαν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων καθώς και νέων υποψηφίων εμβολίων, τρόπους βελτιστοποίησης της περιορισμένης προσφοράς και την ανάγκη για πρόσθετες μελέτες ασφάλειας.

Οι ειδικοί συμφώνησαν στην ανάγκη για κριτική και ενδελεχή έρευνα σχετικά με τη χορήγηση εμβολίων σε διαφορετικούς πληθυσμούς στόχους, καθώς και σχετικά με τις στρατηγικές και τα προγράμματα παράδοσης εμβολιασμού.

Αυτό περιλαμβάνει συνεχής δοκιμές, μελέτες μοντελοποίησης και παρατήρησης, οι οποίες θα βοηθούσαν στην ενημέρωση της πολιτικής που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Συζήτησαν επίσης τον αντίκτυπο των μεταλλάξεων του SARS-CoV-2 στην αποτελεσματικότητα των εμβολίων, τον αντίκτυπο των εμβολίων στη μετάδοση λοιμώξεων και την ανάγκη ανάπτυξης της επόμενης γενιάς πλατφορμών εμβολίων.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με συμφωνία για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας που φιλοξενείται από τον ΠΟΥ για παγκόσμια ανταλλαγή και συντονισμό νέων ερευνητικών πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων.

Το φόρουμ θα επιτρέψει στους επιστήμονες να μοιραστούν και να συζητήσουν μη δημοσιευμένα και δημοσιευμένα πρωτόκολλα δεδομένων και έρευνας για να προωθήσουν τη συλλογική μας κατανόηση των εμβολίων SARS-CoV-2.

  «Η ανάπτυξη και έγκριση αρκετών ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων σε λιγότερο από ένα χρόνο μετά την απομόνωση και τον προσδιορισμό της αλληλουχίας αυτού του ιού αποτελεί ένα εκπληκτικό επιστημονικό επίτευγμα», δήλωσε ο Δρ Τένδρος, Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ σημειώνοντας ότι «η έγκριση των πρώτων εμβολίων δεν σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Σε εξέλιξη βρίσκονται αρκετά εμβόλια βρίσκονται, τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν για να διασφαλιστεί ότι έχουμε αρκετές δόσεις για τον εμβολιασμό όλων»

Υπενθυμίζεται ότι πάνω από 30 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου έχουν ήδη χορηγηθεί σε 47 χώρες με υψηλό εισόδημα. Ωστόσο, η παγκόσμια διάθεση εμβολίων έχει αποκαλύψει έντονες ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο διάσωσης.

Ανταπόκριση Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης