Μη διαθέσιμος θα παραμείνει για την ναυσιπλοία, ο δίαυλος της Κορίνθου και μετά την 19η του συγκεκριμένου μήνα.

Αυτό γνωστοποιεί, με ανακοίνωσή της, η ανώνυμη εταιρεία που διαχειρίζεται το κανάλι της Κορίνθου.

Πιο συγκεκριμένα, η ανάρτηση της ΑΕΔΙΚ, αναφέρει τα εξής:

«Σε συνέχεια της από 15.01.2021 ενημέρωσης, σχετικά με τη νέα κατάπτωση χωμάτινου όγκου που σημειώθηκε στο πρανές Πελοποννήσου στην θέση του Βιολογικού, ο δίαυλος θα παραμείνει μη διαθέσιμος για τη ναυσιπλοΐα, πέραν της αρχικής εκτίμησης που ήταν η Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021.

Θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση για τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης.

Η ΑΕΔΙΚ βρίσκεται σε εντατική συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς γεωτεχνικών μελετών, ώστε να ενισχυθούν οι συντελεστές ασφαλείας και ευστάθειας του καναλιού και να αποκατασταθεί η λειτουργία του διαύλου το συντομότερο δυνατόν».