«Εμπορικός βοηθός» από την Ε.Ε. για τις επιχειρήσεις (Video)

Η νέα πλατφόρμα στο site της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Access2Markets «ο εμπορικός μου βοηθός» όπως αποκαλείται, είναι ένα εργαλείο για τις εταιρείες, τα επιμελητήρια και τους οργανισμούς προώθησης εξαγωγών, που στοχεύει στη διευκόλυνση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών.

Μέσω της πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν πληροφορίες που αφορούν σε:

  • ευρωπαϊκές εμπορικές συμφωνίες
  • εμπορικούς φραγμούς
  • δασμούς, κόστη και φόρους
  • προδιαγραφές και κανονισμούς προϊόντων
  • διαδικασίες εκτελωνισμού
  • κανόνες καταγωγής
  • στατιστικά στοιχεία

Η διαδικασία είναι απλή. Μπαίνοντας στην πλατφόρμα Access2Markets στο site της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να πληκτρολογήσει το προϊόν, να επιλέξει την χώρα προέλευσης και την χώρα εξαγωγής, για παράδειγμα τα φασόλια που καλλιεργεί και παράγει στην Ελλάδα να τα εξάγει στην Ιαπωνία και στη συνέχεια  να εμφανιστούν τα αποτελέσματα που αφορούν στους δασμούς, τους φόρους και τα εμπορικά εμπόδια που θα συναντήσει. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες για όλες τις αγορές των ευρωπαίων χωρών και για πάνω από 120 σε όλο τον κόσμο.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ3, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ