Στα σχολεία που αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία τμημάτων, τάξεων και σχολείων εξαιτίας της κακοκαιρίας