Προσλήψεις και στην Κρήτη πραγματοποιεί ο ΟΚΑΝΑ (οργανισμός κατά των ναρκωτικών).

Οι ειδικότητες συνολικά είναι 28 και είναι οι εξής:

-ΠΕ/ ΤΕ Εργασιακών Συμβούλων Ανέργων

-ΠΕ Γενικών Ιατρών / ΠΕ Παθολόγων ΠΕ Ιατρού – Ψυχιάτρου

-ΠΕ Νομικών

-ΠΕ Κοινωνιολόγοι

-ΠΕ Ιατροί Γενικής Ιατρικής

-ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί

-ΠΕ Ψυχιάτρων

-ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών

-ΠΕ Παθολόγων

-ΠΕ Ειδικός Παθολόγος ΠΕ Ειδικός Παιδαγωγός

-ΠΕ Φιλολόγων ΠΕ Μαθηματικών

-ΠΕ Φυσικών ΠΕ Αναισθησιολόγων

-ΠΕ Παιδοψυχιάτρων

-ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Νοσηλευτών

-ΠΕ/ ΤΕ Εργασιακών Συμβούλων ανέργων

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί

-ΤΕ Νοσηλευτών ΔΕ Ειδικών Θεραπευτών

-ΔΕ Γενικών Καθηκόντων

-ΔΕ Νυχτοφυλάκων

-ΔΕ/ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

-ΥΕ Γενικών Καθηκόντων