Στις 2 μ.μ. την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου, οι δημοσιογράφοι της ερευνητικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Bellingcat