Με σειρά αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε η απόφαση που είχε ληφθεί με βάση νόμο του 2017 (4499/2017) για τη μεταφορά του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι Αττικής.

Το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση μεταφοράς καθώς έκρινε οτι ο νόμος που όριζε τα της μεταφοράς ύπήρξε φωτογραφικός, δηλαδή ατομική ρύθμιση κάτι που δεν επιτρέπεται από βασικές διατάξεις.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας κάνοντας δεκτές τις σχετικές προσφυγές που είχαν κατατεθεί από το Δήμο Χαλανδρίου, το καζίνο Λουτρακίου καθώς και κατοίκους της περιοχής κάτοικοι της περιοχής, κατά πλειοψηφία, θεωρεί ότι «δεν προκύπτει ότι συντρέχουν ειδικές περιστάσεις ή επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που θα δικαιολογούσαν τη θέσπιση με τον ν. 4499/2017 της ως άνω ατομικού χαρακτήρα ρύθμισης».

Πηγή: ΕΡΤ, Ρεπορτάζ: Ντίνα Τσουκαλά