Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων: Προθεσμία ως τις 20/1 για αιτήσεις

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει ήδη εκδηλωθεί από χιλιάδες ενδιαφερόμενους, η Περιφέρεια Αττικής έκρινε σκόπιμο να παραταθεί ως τις 20 Ιανουαρίου 2021, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Όσοι επιθυμούν να εκμεταλλευθούν τη νέα παράταση που δόθηκε και να υποβάλουν αίτηση, μπορούν να το κάνουν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.ependyseis.gr/mis