Θετικό αντίκτυπο είχαν στον εμπορικό κόσμο οι ανακοινώσεις για το σταδιακό και υπό συγκεκριμένους όρους άνοιγμα της αγοράς από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου. Υπενθυμίζεται ότι από τις 11 Ιανουαρίου έχει ξεκινήσει η περίοδος των εκπτώσεων και οι φορείς του εμπορίου ζητούσαν μέτρα στην κατεύθυνση της αξιοποίησής του