Στην δημοσιότητα δόθηκε η προκήρυξη της δημοπρασίας του έργου «Επείγουσες παρεμβάσεις αναβάθμισης οδικής ασφάλειας στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου» με προϋπολογισμό 24.193.548,38 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά έως και τις 9 Φεβρουαρίου του 2021, όπου και θα ανοιχτούν οι φάκελοι για την ανάδειξη του μειοδότη. Το έργο αφορά παρεμβάσεις από το τέλος της παράκαμψης της Πάτρας μέχρι την αρχή της παράκαμψης του Πύργου συνολικού μήκους περίπου 80 χιλιομέτρων.