Η μεταφορά και τοποθέτηση των πρώτων προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών, που θα βοηθήσουν στην εκτόνωση του υπάρχοντος προβλήματος στέγασης πραγματοποιήθηκε χθες στον Σπαρτύλα. Οι αίθουσες τοποθετούνται για την κάλυψη αναγκών της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και θα συνεπικουρήσουν τις υπάρχουσες δομές.

Στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας πρόκειται να τοποθετηθούν αρκετές αίθουσες, και συγκεκριμένα αναμένεται σήμερα η τοποθέτηση τεσσάρων αιθουσών στην πόλη της Κέρκυρας, ενώ τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει η μεταφορά και τοποθέτηση και των υπόλοιπων, στα Κανάλια και σε άλλες περιοχές.

Σημειώνεται ότι η τοποθέτηση των προκατασκευασμένων αυτών αιθουσών αφορά αναγκαία προσωρινή λύση και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την ανάγκη ύπαρξης σύγχρονων σχολικών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των παιδιών στην οποία θα πρέπει η πολιτεία να ανταποκριθεί με γενναίες χρηματοδοτήσεις.