Έκτακτα περιοριστικά μέτρα ισχύουν από σήμερα και στη Λέσβο